B. van Cruijsen

B. van Cruijsen

B. van Cruijsen - Tandarts- implantoloog NVOI

B. van Cruijsen is afgestudeerd als tandarts aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) in 1998.

Hij is sinds zijn afstuderen in meerdere verwijspraktijken voor parodontologie en implantologie werkzaam geweest.

Hij heeft een brede interesse voor de gehele tandheelkunde.

Uiteindelijk heeft hij zich met name toegelegd op de implantologie en vanaf 2009 is hij erkend implantoloog NVOI.