Telefoonnummer: 072-5140650

 

  • Verlengstuk van uw tandarts
  • Gespecialiseerd in parodontologie, implantologie, mondhygiëne en restauratieve tandheelkunde

Verwijzen

G. Bruins

G. Bruins

Geert is in 2007 afgestudeerd als tandarts aan de RuG in Groningen. Hij heeft van 2007 tot 2011 waargenomen als algemeen practicus bij diverse praktijken in Groningen, Friesland,
Zuid-Holland en Noord-Holland.

Van 2010 tot 2011 heeft hij de nascholingscursus CEPCD (Continuing Education Program in Comprehensive Dentistry) gevolgd in Oisterwijk. Deze cursus behelst onder andere het uitvoeren van reconstructieve tandheelkundige behandelingen op basis van herkenbaarheid van functionele problemen (diagnostiek). Hij is de eerste cursist die het examen met succes heeft afgerond.
Sinds april 2011 is hij parttime werkzaam bij CPI waarbij hij zich vooral toelegt op het vervaardigen van suprastructuren op implantaten (kronen, bruggen, protheses).
Maar ook gebitsrehabilitaties bij natuurlijke gebitselementen behoren tot zijn specialisatie.

© , CPI Alkmaar | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd augustus 2022