Recessies

Een recessie, het terugtrekken van het tandvlees, kent twee oorzaken.

Een recessie, het terugtrekken van het tandvlees, kent twee oorzaken. 
1. Ontsteking 
Bij mensen met ernstige vormen van parodontitis zal het tandvlees zich langzamerhand terugtrekken in de richting van het kaakbot. Naarmate er meer bot is verdwenen zullen de tanden en kiezen dus ook beduidend langer gaan worden. Hierdoor worden de ruimten tussen de tanden en kiezen aanmerkelijk groter; deze zijn niet meer met tandvlees gevuld.
Bij de ene persoon zal dit meer te zien zijn dan bij de andere, afhankelijk van de hoogte van iemands lachlijn. 
Deze vorm van recessie is niet meer te herstellen, de schade die eenmaal is aangericht is onherroepelijk.

 
2. Mechanische irritatie
Mechanische irritatie wordt meestal veroorzaakt door een verkeerde poetsmethode.  Bijvoorbeeld te hard of te vaak poetsen of het gebruik van een te harde tandenborstel. Recessies worden vaak gezien bij de hoektanden en de eerste kleine kiezen. Meestal zijn er bovendien diepe groeven in het worteloppervlak gesleten. 
Ook in het onderfront komen vaak recessies voor. Vaak door een combinatie van factoren, zoals bijvoorbeeld een hoog aangehecht lipbandje wat het moeilijk maakt ter plaatse te reinigen; weinig, dun tandvlees; een smalle kaak waardoor de wortels van de tanden en kiezen iets buiten de kaak uitsteken. 
Bij deze recessies is de ruimte tussen de tanden en kiezen over het algemeen nog volledig gevuld. Alleen de buitenkant van het worteloppervlak ligt bloot. Met behulp van een tandvleestransplantatie kunnen deze recessies vaak geheel of gedeeltelijk weer verholpen worden.  Het doel van zo’n behandeling is niet alleen om het worteloppervlak weer te bedekken maar vooral ook om het tandvlees rond de tanden en kiezen weer dikker te maken zodat het minder kwetsbaar is. 
Het stukje tandvlees dat getransplanteerd wordt, halen we meestal uit het gehemelte.


Recessie onderfront. IRecessie onderfront. II