Samenwerking KvPA

In samenhang met een aantal personele wijzigingen t.g.v. recente of nabije pensionering van Harry Hamming en Dick Bossers binnen zowel het CPI als de Kliniek voor Parodontologie Alkmaar, hebben beide organisaties besloten om vanaf 1 oktober 2018 de krachten te bundelen. CPI Alkmaar en de Kliniek voor Parodontologie Alkmaar werken nauw samen met de Kiniek voor Parodontologie Amsterdam en Parodontologische Kliniek Den Haag.

Een van de doelen van de samenwerking is kennisuitwisseling, inzet van personeel en het kunnen aanbieden van een bredere aanbod van behandelingen. Hiermee wordt de continuïteit gewaarborgd en kennis up-to-date gehouden.

Onze verwijzers  kunnen ook gebruik maken van de compact clinics, de publicaties, casus besprekingen en Q&A avonden.
Met de samenwerking is de toekomst van de parodontale en implantologische zorg in Noord-Holland gewaarborgd.
Voorlopig blijven beide praktijken (CPI-Alkmaar en Kliniek voor Parodontologie) onder eigen naam en op de vertrouwde locaties verder werken.