Communicatie met CPI Alkmaar

U kunt patiёnten verwijzen naar de CPI Alkmaar en met een verwijsbrief. Ook kunt u een verwijsformulier invullen op deze site. Nadat wij uw patiёnt hebben gezien voor een eerste consult ontvangt u van ons een verslag en, indien van toepassing, kopieën van de parodontiumstatus en röntgenfoto’s. Op uw verzoek kunt u de gegevens ook digitaal ontvangen.

Tijdens de behandeling van uw patiёnt bij CPI ALkmaar houden wij u regelmatig op de hoogte door middel van rapportages of telefonisch contact. Tijdens het behandeltraject zal de patiënt op het hart worden gedrukt om de reguliere controles en behandelingen bij u voort te zetten. Het is vanzelfsprekend dat alle patiёnten na afbehandeling direct zullen worden terugverwezen naar uw praktijk. Indien er andere behandelingen voortvloeien uit onze behandelingen zal dit altijd met u worden overlegd, bij voorkeur telefonisch.